Webdesign

Pro Vaši společnosti vytvoříme kvalitní novou prezentaci, nebo přepracujeme stávající do nového grafického stylu.

Pokud Vaše firma používá vlastní firemní styl (corporate design), vytvoříme samozřejmě prezentaci tak, aby zapadala do tohoto stylu.

Staráme se o to, aby Vaše prezentace byla přehledná, lehce ovladatelná a přístupná co nejširšímu okruhu návštěvníků.


Postup při realizaci

  • Dodání podkladů (loga, fotografií, apod...), požadavky na rozložení stránek, popřípadě jejich barevné spektrum
  • Vytvoření grafického návrhu
  • Základní nakódování stránek a jejich nastylování
  • Po dokončení bodů 1 a 2, budou stránky předloženy ke schválení
  • V případě schválení, naplnění webu texty a ostatními daty (obr.,form.apod.)
  • Závěrečné doladění www, dle požadavků klienta